Профил на купувача

I. ПРОЦЕДУРА„Избор на обслужваща банка за комплексно банково обслужване на “Пристанище-Видин” ЕООД” 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QL62Uw8duUSCLoH8JdJuJDP_gow6n93s
 II. Процедура избор застраховател застраховка Имущество 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1PJDalJCTd5JIOEtRftPOIO6fkiMkVChF
III. Процедура избор застраховател застраховка Трудова злополука 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1_uguWzjBOaU3CL0DKfBYMtP3Ku6BZAYx
IV. Процедура избор застраховател застраховска Каско и Гражданска отговорност 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1ybd0uH7PEghT-K4-nY6Aiomb4F_j0vqM