Профил на купувача

08.05.2019г.
Процедура по ЗОП избор доставчик за закупуване на понтонно съоръжение 
https://drive.google.com/drive/folders/1ytmdLJND3iP54hKUJukXVS0-g50UwTsr?usp=sharing
2020г. 
ПРОЦЕДУРА„Избор на обслужваща банка за комплексно банково обслужване на “Пристанище-Видин” ЕООД” 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QL62Uw8duUSCLoH8JdJuJDP_gow6n93s
 Процедура избор застраховател застраховка Имущество 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1PJDalJCTd5JIOEtRftPOIO6fkiMkVChF
Процедура избор застраховател застраховка Трудова злополука 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1_uguWzjBOaU3CL0DKfBYMtP3Ku6BZAYx
Процедура избор застраховател застраховска Каско и Гражданска отговорност 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1ybd0uH7PEghT-K4-nY6Aiomb4F_j0vqM