Профил на купувача

Обществена поръчка
„Доставка чрез покупка на плавателен съд за извършване на пристанищна дейност - понтон"

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
 https://drive.google.com/drive/folders/1ytmdLJND3iP54hKUJukXVS0-g50UwTsr?usp=sharing