Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА
„Избор на обслужваща банка за комплексно
 
банково обслужване на “Пристанище-Видин” ЕООД”
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QL62Uw8duUSCLoH8JdJuJDP_gow6n93s