Услуги

Квалифициран и опитен персонал и функционираща Система за управление на качеството (СУК) са гаранция за качеството на предлаганите пристанищни услуги.

Основните услуги извършвани в Пристанище Видин са:

  • Услуги предоставяни на плавателни съдовае: предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода, както и приемане и третиране на битово отпадъци от плавателни съдове.