ПРОЦЕДУРИ 2023 година

2022
ПРОЦЕДУРИ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО 2022
https://drive.google.com/drive/folders/1OnUXiiFSx2d5qR6nNpZ01Q5kfA0Ojt0u
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКИ КАСКО И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 2022
https://drive.google.com/drive/folders/1cHD_uQe9nG9rQv8x_bPlGmh4EQuVWZSa
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА 2022
 
https://drive.google.com/drive/folders/16mLBDZAJATtvYhfVHZgVNkJqMmJ5QcQE
 
2021 
ПРОЦЕДУРИ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
 
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО 2021
 https://drive.google.com/drive/folders/1WjtfBdcyl0cxjDxGDYlTtrc93YGcMWrG
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА 2021
 https://drive.google.com/drive/folders/1Rm21F5Z5viCCFg8_tZecGHoPFw19JxXJ
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКА КАСКО И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 2021
https://drive.google.com/drive/folders/1nxYrvLU0QLYqUg6RIRbWYJTlruW0LzbJ
КОНКУРС ИЗБОР ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА М/К УРАГАН 2021
https://drive.google.com/drive/folders/1LkRzMRE25XZpzBGgSCP4UocwffrgWksp
КОНКУРС ИЗБОР ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЮЛ 2021
https://drive.google.com/drive/folders/1vB3nJPrbXAHhjo4z1ftXiDpLZQTgc6HS
КОНКУРС ИЗБОР ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ 2021
https://drive.google.com/drive/folders/1bmWCfWxsupR07qhy2-wjoNYxg2r76x11
 
 
 
 
08.05.2019г.
Процедура по ЗОП избор доставчик за закупуване на понтонно съоръжение 
https://drive.google.com/drive/folders/1ytmdLJND3iP54hKUJukXVS0-g50UwTsr?usp=sharing
2020г. 
ПРОЦЕДУРА„Избор на обслужваща банка за комплексно банково обслужване на “Пристанище-Видин” ЕООД” 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QL62Uw8duUSCLoH8JdJuJDP_gow6n93s
 Процедура избор застраховател застраховка Имущество 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1PJDalJCTd5JIOEtRftPOIO6fkiMkVChF
Процедура избор застраховател застраховка Трудова злополука 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1_uguWzjBOaU3CL0DKfBYMtP3Ku6BZAYx
Процедура избор застраховател застраховска Каско и Гражданска отговорност 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1ybd0uH7PEghT-K4-nY6Aiomb4F_j0vqM