Документи

                                                                       

                                           ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

“ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН” ЕООД предоставя понтонни услуги на кораби от вътрешното и международно плаване, снабдяване с вода и ел.енергия, качване и слизане на пътници.

Мисията на “ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН” ЕООД е да извършва услуги с високо качество.

“ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН” ЕООД се стреми към тясна връзка и сътрудничество с клиенти, доставчици и държавни институции и се грижи за професионалното развитие на своя персонал.

“ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН” ЕООД спазва приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

 

Следвайки нашата философия ние си поставяме за цел

да гарантираме разширяване на пазарните позиции;

във възможно най-кратки срокове да предлагаме услуги, съгласно изискванията на клиентите

да поддържаме ползотворни отношения с доставчици

да се стремим към постоянно подобрение на процесите;

да се стремим към непрекъснато повишаване квалификацията на персонала;

да изграждаме система за развитие на творческата активност

всеки служител да изпълнява задачите си професионално, отговорно и в услуга на клиентите

да поддържаме доброто име на фирмата.

 

За да се постигнат тези цели, фирмата  осигурява:

 

компетентен персонал;

надеждна организация;

инфраструктура на съвременно техническо ниво;

съвременни методи на работа;

контрол по качеството на услугите;

условия за съпричасност и ангажиране на всеки служител за добра работа.

 

Ръководството декларира своята Политика по качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана във фирмата.

Ръководството е отговорно за изпълнението на изискванията и непрекъснатото подобряване на СУК.

Постоянното подобрение на СУК се постига чрез осигуряване на ресурси, поставяне на цели с конкретни показатели и периодична проверка на тяхното изпълнение и ефективност. 

Ръководството извършва преглед на Политиката по качество, за да осигури нейната ефикасност и адекватност.

 

Дата: 23.07.2014 г.

AttachmentРазмер
888.pdf791.02 KB
за оповестяване на информацията.docx23.58 KB
за отговорно бизнес поведение (1).docx299.57 KB
antikorupcionen_plan-2023 Пристанище Видин – .docx33.91 KB
за приемане и разглеждане на жалби и сигнали.doc42.5 KB