Терминали

Територията и акваторията на “Пристанище-Видин” ЕООД представлява публична държавна собственост и е обособена в участъка от км 790 до км 791.300 на р. Дунав.
В днешно време Пристанището е обособено като търговско дружество (през 1994 год.) със сто процента държавно участие. Дейността си осъществява съгласно устройствен правилник, чрез един пристанищен терминал:

Пристанище Център

Разположено в централната градска част от км 789.900 до км   791.300 върху площ с размер на 17 дка.
Разполага с кейова стена с дължина 1440 метра наклонен тип.
Пред кея са монтирани четири понтона за приемане и бункеровка
на български и чуждестранни кораби за входни и изходни контроли.
Съществуващата сграда на речна гара е ситуирана с добра функционалност в комуникационните връзки между трите пътнически транспортни обекта в града, а именно: ж.п. гара, авто гара и речна гара, създавайки къси пътища за пристигащи и заминаващи пътници, без необходимостта от допълнителен автотранспорт.